De hoogste veiligheidseisen en kwaliteitscontrole bij Voorne Gas

Bij Voorne Gas staat veiligheid voorop. In onze bedrijfstak is geen ruimte voor compromissen als het gaat om de veiligheid en kwaliteit van onze producten en diensten. Dit artikel duikt in de manier waarop wij de hoogste veiligheidseisen en kwaliteitscontroles handhaven, conform zowel nationale als internationale verordeningen en wetgeving.

De norm

De industrie voor gassen stelt terecht hoge eisen. Of het nu gaat om industrieel of gemengd gas, elke toepassing vraagt om een nauwgezette benadering van veiligheid. Bij Voorne Gas voldoen we aan de vereiste standaarden

BRZO

Voorne Gas is een BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)-bedrijf. Dit houdt in dat wij bevoegd zijn om met een hoge hoeveelheid gevaarlijke stoffen te werken en ook aan de bijbehorende regelgeving voldoe.

Nationale richtlijnen

Nationale wetgeving rondom gassen is streng en duidelijk. We volgen alle richtlijnen die zijn opgesteld door Nederlandse autoriteiten en controlerende instanties. Dit betekent dat we voldoen aan alle veiligheidsnormen die gelden voor opslag, transport en distributie van gassen.

Elk gas dat wij leveren is onderworpen aan controleprocedures:

  1. Inkoop van Materialen: We selecteren onze leveranciers zorgvuldig en alleen degenen die aan onze standaarden voldoen, worden in ons leveranciersbestand opgenomen.
  2. Productieproces: Tijdens het productieproces voeren we meerdere controles uit om te verzekeren dat elke gasfles die ons depot verlaat, voldoet aan alle eisen.
  3. Levering en gebruik: Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de levering. We zorgen ervoor dat onze klanten goed geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van onze producten.

Training en bewustzijn

Een belangrijk onderdeel van veiligheid is kennis. We investeren in de opleiding van ons personeel en zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste veiligheidsprocedures en regelgeving. Daarnaast voorzien we onze klanten van de nodige informatie over het veilige gebruik van gassen.

Continu verbeteren

Veiligheid en kwaliteit zijn geen statische doelen. We zijn toegewijd aan continue verbetering. Feedback van klanten, audits, en regelmatige evaluaties vormen de basis voor constante verfijning van onze processen.

Transparantie

Transparantie is essentieel voor vertrouwen. We zijn open over onze werkwijzen en onze naleving van wetgeving. Compliance audits en certificeringen zijn bij ons geen eenmalige evenementen maar een continu proces.

Bij Voorne Gas begrijpen we dat onze verantwoordelijkheid groot is. We zijn trots op onze inspanningen om te zorgen voor de veiligheid van onze producten en de tevredenheid van onze klanten. Door onze strenge naleving van de hoogste veiligheidseisen en kwaliteitscontroles, blijven we een betrouwbare partner in de gasindustrie.

Heeft u vragen over onze veiligheidsprotocollen of wilt u meer weten over onze producten? Neem contact met ons op voor meer informatie.